Tjänster


Sälj dina vapen

Vi kan åta oss att sälja dina jakt eller målskyttevapen. Kontakta oss för en vidare diskussion

Assistera en affär

Har du sålt ett vapen men vill inte vänta på köparens licens och slutbetalning i flera måndader? Låt oss agera mellanhand till en väldigt liten avgift. Vi slutför din affär. 

Dödsbon

Företräder du ett dödsbo eller har du fått ärva vapen du vill försälja? Kontakta oss så ombesörjer vi avregistrering och kan lägga ut vapnen för försäljning eller ombesörja skrotning.

Köp nytt vapen eller del

Vi tar hem nya vapen, ljuddämpare mm på beställning. Låt oss ta hem det ni söker.